Blog 1 -
 Thuisverpleging Ms - Zuster In Huis  thumbnail

Thuisverpleging Ms - Zuster In Huis

Published Dec 10, 23
3 min read
Voorzitter. eddee zorgverlening b.v. Het artikel in de Volkskrant ging met name over hoe mantelzorgers overvraagd kunnen worden - spirituele zorgverlening. Het beroep op mantelzorg kan nog groter worden wanneer de buurvrouw uit het verhaal geplaatst wordt op een wachtlijst voor een Wlz-instelling (zorgverlening en btw). Klopt het dat de casemanager dementie en de dagbesteding wegvallen als iemand met dementie geplaatst wordt op een wachtlijst voor een Wlz-instelling? En zo ja, waarom is dat? Waarom valt dat niet onder de overbruggingszorg? De NZa publiceerde vorige week het rapport Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor? Mijn fractie vindt het beeld bij de wachtlijst voor de casemanager dementie zorgelijk

Het rapport benoemt dat een aantal regio's meer geld hebben ontvangen en daardoor iets aan de wachtlijsten voor de casemanager dementie hebben kunnen doen. De vraag van mijn fractie is waarom die andere 26 dementienetwerken dat al wel hebben georganiseerd. domotica zorgverlening. Hadden zij al meer geld of is het een kwestie van organisatie? Om de wachtlijstproblematiek bij de casemanager dementie terug te dringen, komt er een regeling voor een verplichte wachtlijst en wachttijdregistratie

Uit het onderzoek van de beroepsvereniging V&VN weten we dat wijkverpleegkundigen gemiddeld 49% van de tijd bezig zijn met administratieve verplichtingen - digitale zorgverlening. Mevrouw Bergkamp en mevrouw Ellemeet hebben dat ook al aangehaald. We hebben in de Kamer meermalen aangedrongen op het schrappen van de vijfminutenregistratie (ethische en juridische aspecten in de zorgverlening). Nu blijkt dat de druk om toch te registeren bij accountants vandaan komt

Indicatiestelling in de wijkverpleging gebeurt voornamelijk door hbo-verpleegkundigen - stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen. Zijn er mogelijkheden om ook wijkverpleegkundigen met enkele jaren praktijkervaring hiervoor in te schakelen? Welke plannen heeft de Minister op de lange termijn om het werk in deze sector aantrekkelijker te maken? De gemiddelde wijkverpleegkundige werkt momenteel ongeveer twintig uur per week

Zeker Financiële Zorgverlening - Bewindvoering - Hoofdkantoor, De Steiger, Almere

In de rapportage die de Minister naar de Kamer heeft gestuurd, hebben we kunnen lezen dat de niet-gecontracteerde zorg groeit; ook dit is al genoemd - stichting noord zorgverlening. Ook wij zouden graag willen weten wat hier precies de oorzaak van is - zeker financiele zorgverlening. Komt dit doordat er tweemaal zoveel uren verstrekt worden terwijl het tarief hetzelfde blijft, zoals ik in sommige blogs heb kunnen lezen? Of wordt er meer specialistische zorg verstrekt, waardoor het duurder wordt? Wij zouden daar wat meer over willen weten

Wij willen graag precies weten hoe het zit. piet van middelaar spiritualiteit en zorgverlening. Bent u bereid om daarover meer informatie te geven en, zo ja, kan dat op korte termijn? Ten slotte. Het knelpunt waarover wij als fractie de meest aangrijpende verhalen ontvangen, is de intensieve kindzorg. Het blijft een hele puzzel, en soms ook een stevige strijd, om de zorg te vindenZiet de Minister mogelijkheden om het aantal kinderwijkverpleegkundigen te vergroten en het circus van jaarlijkse indicaties te verminderen? Dank u wel (zorgverlening als). De : Dank u wel, meneer Slootweg. Meneer Hijink. De heer (SP): Dank u, voorzitter - zorgverlening pgz nederweert. Voor mij is dit het eerste debat over de zorg, een sector waarin door zo'n 1 miljoen mensen met hard en ziel wordt gewerkt aan betere zorg voor heel veel mensen

Toen ik in 2006 voor de SP-fractie en Agnes Kant ging werken, had ik niet gedacht dat ik hier ooit zelf zou staan om de zorgdebatten te voeren - christelijke zorgverlening. Maar toch – in mijn tekst staat: hier zitten we dan – hier sta ik dan (plus financiële zorgverlening). We hebben in de afgelopen jaren heel veel grote stelselwijzigingen meegemaakt, zoals het ontmantelen van de AWBZ, het invoeren van de marktwerking in het nieuwe zorgstelsel en het verschuiven van grote delen van de zorg naar de gemeenten

Latest Posts

Instituut Voor Financiele Zorgverlening

Published Dec 18, 23
6 min read

Samen Zorgverlening

Published Dec 17, 23
7 min read